piątek, 28 kwiecień 2017 21:21

Wykład rabina Dawida Szychowskiego

W czwartek, 27 kwietnia w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu miał miejsce ostatni z czterech wykładów w ramach VI Kieleckich Dni Judaizmu, odbywających się w tym roku pod hasłem „ABC  Judaizmu”. Wygłosił go Dawid Szychowski, rabin Łodzi.

Wykład został zatytułowany „Etyka żydowska”. Rabin Szychowski postanowił jednak nie mówić o całym systemie etycznym, ale skupić się na jednym, konkretnym problemie – podejściu do zwierząt. Nasz gość zauważył, że Księga Rodzaju mówi nam, że człowiek został stworzony jako roślinożerca, natomiast przestał być jaroszem dopiero po potopie. Judaizm, zgodnie z proroctwem Izajasza, głosi nadzieję na powrót do pierwotnych, harmonijnych relacji człowieka ze zwierzętami, jednak etyka żydowska zakłada to, że człowiek jest w procesie i że wyzwaniem na ten moment jest zbudowanie dobrego współżycia z ludźmi – na inne stworzenia przyjdzie właściwy czas. Jednocześnie przykazania zawarte w Torze zabraniają zadawania zwierzętom niepotrzebnego cierpienia. Te podstawowe zasady były dla rabina Szychowskiego kluczem do rozwiązania innych związanych ze zwierzętami problemów etycznych ,

Zgromadzeni zadawali wiele pytań, dotyczących między innymi tradycji koszerności jedzenia. Wiele osób zostało również po zakończeniu spotkania i prosiło rabina o objaśnienie różnych zwyczajów żydowskich. Rabin Szychowski przyjechał na spotkanie z żoną i córeczką Rut, która zrobiła furorę wśród publiczności.

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

Trzeci dzień VI Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich to wspólne studiowanie Tory, do którego zaprosiła wszystkich uczestników Anna Dodziuk – psychoterapeutka i członek Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie.

- Myślę, że Tora nie tylko jest dla wszystkich, ale Tora  jest też na wiele rozmaitych życiowych okazji – powiedziała pani Anna na początku spotkania i zaproponowała, by skupić się na tych jej fragmentach, które dotyczą trudności, które każdy człowiek napotyka na swojej drodze. Przedstawiła następnie kilka myśli, które pochodziły nie tylko z Tory spisanej (tu przewodniczka była ksiega Hioba), ale także z Tory ustnej, a więc z pozabiblijnej tradycji żydowskiej – z Talmudu i z nauczania chasydzkich cadyków.

Następnie słuchacze podzielili się na małe dwu- lub trzyosobowe grupki. W takich zespołach czytali jeszcze raz uważnie wszystkie fragmenty i dzielili się tym, które z nich najbardziej ich poruszają. Jak zauważyła Anna Dodziuk, tego rodzaju sposób studiowania jest najbardziej charakterystyczny dla tradycji żydowskiej. Na koniec można było podzielić się swoimi przemyśleniami na forum publicznym. Wiele osób wskazywało jako bardzo inspirujące zdanie Rabbana Gamaliela, syna Jehudy ha-Nassi: „Tam, gdzie nie ma prawdziwych ludzi, ty postaraj się być człowiekiem”.

Kończąc spotkanie Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, stwierdził, że entuzjazm, z jakim uczestnicy zaangażowali się w studiowanie Tory utwierdza go w przekonaniu, że warto, by od września ruszyło w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu regularne studium, noszące nazwę „ABC Judaizmu”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

piątek, 28 kwiecień 2017 21:16

Wykład pierwszej polskiej rabinki

We wtorek, 25 kwietnia, w drugim dniu VI Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich, uczestnicy wykładu Małgorzaty Kordowicz zmierzyli się z księgą Talmudu. Pierwsza polska rabinka nie tylko opowiedziała historię księgi, ale także zaprosiła do wspólnego jej studiowania.

- O ile Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżesza jest kamieniem węgielnym judaizmu, o tyle Talmud nazwałabym fundamentem współczesnego judaizmu – mówiła rabinka i tłumaczyła, że, o ile kanoniczne pięć ksiąg nazywa się Torą spisaną, to Talmud określany jest jako Tora ustna, ponieważ do pewnego momentu swojego historycznego rozwoju był po prostu przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycją interpretowania biblijnych zapisów. W pewnym momencie komentarze wielkich nauczycieli zaczęto spisywać, dlatego dziś Tora ustna jest wielotomowym dziełem podzielonym na traktaty, dotyczące poszczególnych sfer życia pobożnego żyda.

By umożliwić słuchaczom lepsze zrozumienie tego, czym jest tradycja talmudyczna, Małgorzata Kordowicz zaproponowała wspólne studiowanie przełożonego przez siebie fragmentu księgi, będącego komentarzem do kontrowersyjnej dziś dla nas biblijnej zasady etycznej „Oko za oko, ząb za ząb”, umieszczonej w Księdze Wyjścia, Kapłańskiej i Liczb. Uczestnicy spotkania mogli przekonać się, jak autorzy komentarzy starają się wyjaśnić te zapisy i wskazać sposób ich realizacji w codziennym życiu.

Małgorzata Kordowicz posługuje jako rabinka w Warszawskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. Jako pierwsza kobieta z Polski podjęła studia w Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku, zakończone otrzymaniem w maju 2016 roku smichy rabinackiej. Opracowała m.in. żydowski elementarz i modlitewnik dla dzieci.

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

piątek, 28 kwiecień 2017 21:11

Wykład "Chasydyzm - filozofia radości"

W poniedziałek, 24 kwietnia, rozpoczęły się VI Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie. Zainaugurował je wykład Symchy Kellera, kantora i działacza społeczności żydowskiej, zatytułowany „Chasydyzm – filozofia radości”.

Spotkanie miało charakter wprowadzenia w historię i istotę najradośniejszego nurtu judaizmu. Nasz gość przedstawił jego genezę, począwszy od opowiedzenia o życiu Israela ben-Eliezera, znanego jako Baal Szem Tow. Symcha Keller opowiedział o najważniejszych postaciach i nurtach chadyzmu, przedstawił także podstawowe różnice, które dzielą chasydów od zwolenników ortodoksyjnego judaizmu rabinicznego. Jednak, jak zauważył znany muzyk, opowiedzenie suchych faktów nie wystarcza, by przekazać istotę chasydyzmu, dlatego opowieści towarzyszyły nagrania pokazujące modlitwę współczesnych zwolenników omawianego nurtu, którzy podczas świąt i uroczystości takich jak zaślubiny, oddają się wspólnemu, ekstatycznemu tańcowi przy charakterystycznej żydowskiej muzyce. Keller mówił też o problemach, które trapią współczesnych chasydów. Wskazywał na brak osób, które chcą szukać nowych dróg praktykowania wiary, tak jak robił to Baal Szem Tow. Za ostatniego rabbiego, który miał taką otwartość na zmieniający się świat, nasz gość uważa swojego nauczyciela, rabina Shlomo Carlebacha.

Symcha Keller jest przewodniczącym Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, przez wiele lat był rabinem Łodzi. Obecnie zajmuje się kantorowaniem i posługą kaznodziejską w różnych polskich synagogach. Jest również muzykiem – niedługo ukaże się jego nowa płyta zatytułowana „Bramy”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

Przez cztery dni będzie można pogłębić swoje rozumienie żydowskiej religii i kultury, a w piątek posłuchać klezmerskiej muzyki w znakomitym wykonaniu. W poniedziałek, 24 kwietnia ruszają VI Kieleckie spotkania Chrześcijańsko – Żydowskie.

Tegoroczne wydarzenie zostało zatytułowane „ABC judaizmu dla chrześcijan”. Kolejni współcześni papieże mówią o tym, że nie da się zrozumieć chrześcijaństwa bez zrozumienia jego żydowskich korzeni. Brak elementarnej znajomości judaizmu bywa też często źródłem niechęci wobec jego wyznawców. Dlatego chcemy, korzystając z wiedzy naszych zaprzyjaźnionych polskich rabinów, dać kielczanom możliwość poznania podstaw religii, która kształtuje zarówno widzenie świata, jak i codzienność religijnych Żydów.

Poniedziałek, 24 kwietnia, godz. 18.00

Symcha Keller, mieszkający w Łodzi
działacz społeczności żydowskiej i kantor, 

"Chasydyzm - filozofia radości"

 Wtorek, 25 kwietnia, godz. 18.00

Małgorzata Kordowicz, pierwsza polska
rabinka, na codzień pracująca w Warszawie, 

"Oko za oko. Co na to Talmud?"

Środa, 26 kwietnia, godz. 18.00

Anna Dodziuk, psychoterapeutka, członek
Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w
Warszawie,

"Tora na trudny czas"

Czwartek, 27 kwietnia, godz. 18.00

Dawid Szychowski, rabin Łodzi,
absolwent jesziw w Jerozolimie i Efracie

"Etyka żydowska"

 Piątek, 28 kwietnia, godz. 18.00

Koncert zespołu Di Galitzyaner Klezmorim.
Spotkanie z muzyką klezmerską w autorskiej interpretacji znakomitych krakowskich muzyków. Podczas koncertu wręczone zostaną Nagroda im. Hany Goldszajd i Dawida Rubinowicza oraz Menora Przyjaźni.


Wszystkie wydarzenia odbywają się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ul. Planty 7. Wstęp wolny

Pomnik Menora, Kielce 19 kwietnia 2017 r.

W kolejną rocznicę powstania w getcie warszawskim w hołdzie żydowskim bojownikom przy pomniku Menora w Kielcach złożyliśmy żonkile.

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Walki trwały do połowy maja 1943 roku. Przeżyło je zaledwie kilkudziesięciu powstańców. Słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) stawili opór żołnierzom z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa oraz formacji pomocniczych. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu.

 

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 07:29

"Raport z miasta Aleppo"

 "Wyjechałam z Aleppo, pomimo, że jest to miasto gruzów, z przesłaniem nadziei, życia, odporności, wytrwałości  i modlitwy" - mówiła Marta Titaniec, Kierownik Działu Projektów Zagranicznych Caritas Polska, podczas spotkania, które odbyło się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w czwartek, 6 kwietnia.

Marta Titaniec była w tym roku na zaproszenie miejscowego biskupa w Aleppo, by sprawdzić, w jaki sposób realizowany jest prowadzony przez Caritas Polska program "Rodzina Rodzinie". Podczas spotkania wyświetlane były zdjęcia zrobione w mieście zniszczonym podczas trwającej ponad cztery lata wojny domowej. Przedstawiały one niezwykle dramatyczną sytuację ludzi, którzy pozbawieni są pracy, jedzenia, pomocy zdrowotnej, bieżącej wody i prądu. Jak zauważył nasz gość, wiele osób mierzy się  z traumą powojenną, pokłosiem wojny jest również ogromna liczba osób cierpiących na choroby psychiczne, pozbawionych profesjonalnej opieki.

środa, 05 kwiecień 2017 12:05

Spotkanie z biskupem Zadarko

Franciszek od samego początku swego pontyfikatu sprawy uchodźców traktuje jako najważniejsze – mówił bp Krzysztof Zadarko, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji podczas spotkania z cyklu „Zrozumieć Franciszka”, które odbyło się w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach, pod hasłem: „Dlaczego Franciszek umiłował uchodźców”.

 Biskup Zadarko uważa, że nie można tłumaczyć postawy papieża z Argentyny jedynie jego pochodzeniem i historią rodzinną. Nauczanie Franciszka jest zakorzenione w tradycji nauczania poprzednich papieży, różni się od nich natomiast dlatego, że dzisiejsza sytuacja na świecie jest zupełnie odmienna. Delegat Episkopatu zauważył, że problem uchodźców nie jest chwilowym kryzysem, ale rzeczywistością, która stała się stałym, strukturalnym zjawiskiem, które będzie nam towarzyszyć przez wiele lat. Papież jest tego świadomy, stąd jego zaangażowanie w pomoc ludziom, którzy z powodu wojny, nędzy materialnej i głodu są zmuszeni do opuszczania swojej ojczyzny.

Strona 2 z 20